Keturunan Adam

Dari In-Christ Wiki, Wiki Kristen Indonesia
Langsung ke: navigasi, cari
Keturunan Adam
menceritakan genealogi Adam dan Hawa
Sebelumnya:
Keturunan Kain, Set dan Enos
Keturunan Adam Sesudahnya:
Kejahatan manusia
5:1 Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah; Diskusikan
5:2 laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama "Manusia" kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan. Diskusikan
5:3 Setelah Adam hidup seratus tiga puluh tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Diskusikan
5:4 Umur Adam, setelah memperanakkan Set, delapan ratus tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:5 Jadi Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:6 Setelah Set hidup seratus lima tahun, ia memperanakkan Enos. Diskusikan
5:7 Dan Set masih hidup delapan ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:8 Jadi Set mencapai umur sembilan ratus dua belas tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:9 Setelah Enos hidup sembilan puluh tahun, ia memperanakkan Kenan. Diskusikan
5:10 Dan Enos masih hidup delapan ratus lima belas tahun, setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:11 Jadi Enos mencapai umur sembilan ratus lima tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:12 Setelah Kenan hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. Diskusikan
5:13 Dan Kenan masih hidup delapan ratus empat puluh tahun, setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:14 Jadi Kenan mencapai umur sembilan ratus sepuluh tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:15 Setelah Mahalaleel hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Yared. Diskusikan
5:16 Dan Mahalaleel masih hidup delapan ratus tiga puluh tahun, setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:17 Jadi Mahalaleel mencapai umur delapan ratus sembilan puluh lima tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:18 Setelah Yared hidup seratus enam puluh dua tahun, ia memperanakkan Henokh. Diskusikan
5:19 Dan Yared masih hidup delapan ratus tahun, setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:20 Jadi Yared mencapai umur sembilan ratus enam puluh dua tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:21 Setelah Henokh hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Metusalah. Diskusikan
5:22 Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:23 Jadi Henokh mencapai umur tiga ratus enam puluh lima tahun. Diskusikan
5:24 Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diskusikan
5:25 Setelah Metusalah hidup seratus delapan puluh tujuh tahun, ia memperanakkan Lamekh. Diskusikan
5:26 Dan Metusalah masih hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun, setelah ia memperanakkan Lamekh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:27 Jadi Metusalah mencapai umur sembilan ratus enam puluh sembilan tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:28 Setelah Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki, Diskusikan
5:29 dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya: "Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh TUHAN." Diskusikan
5:30 Dan Lamekh masih hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun, setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Diskusikan
5:31 Jadi Lamekh mencapai umur tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun, lalu ia mati. Diskusikan
5:32 Setelah Nuh berumur lima ratus tahun, ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet. Diskusikan
Peralatan pribadi