Pengaruh Orangtua Yang Saleh

Pengaruh Orangtua Yang Saleh

George dan Nellie Balisky memiliki 10 orang anak. Enam diantaranya menjadi penginjil dan empat menjadi kristen aktif yang menyokong pelayanan keluarga itu di luar negeri.

Ralph, anak tertua George dan Nellie, ketika diminta bersaksi tentang orangtuanya menceritakan sbb.

Pertama, orangtua kami menyerahkan kami sebelum kami dilahirkan.

Kedua, mereka mengadakan doa keluarga setiap hari. Dan ayah meminta kami berdoa bergiliran.

Ketiga, walaupun ayah adalah sahabat kami dan mengasihi kami, ia tetap seorang kepala keluarga yang mengambil kebijakan keluarga.

Keempat, orangtua kami selalu adil kepada kami dan tidak pernah menghukum kecuali kami memang patut menerimanya.

Kelima, orangtua kami melayani sungguh2 dan setiap tahun membuat satu janji misi, meskipun mereka tidak tahu dari mana nanti uangnya diperoleh.

Keenam, mereka tidak pernah memaksa kami jadi penginjil. Mereka hanya minta kami memohon bimbingan Tuhan. Mereka sangat senang menerima setiap penginjil yang berkunjung ke daerah kami untuk menginap di rumah kami.

Ketujuh, mereka hidup sesuai apa yang mereka katakan. Mereka memberikan teladan pada kami.

oleh Ralph Balisky