anugerah Keselamatan

Irresistible Grace

Keselamatan hanyalah oleh anugerah semata melalui iman (salvation by grace through faith). Itu bukanlah hasil pekerjaan kita, melainkan sepenuhnya pemberian Allah (Efesus 2:8-9).  ... selengkapnya »

Syndicate content